طوفان ایده چالش پژوهشی چالش محصول ثبت چالش

چالش پژوهشی:

سرویس چالش پژوهشی جزو رایج‌ترین و کاربردیترین روش‌ها در پلتفرم نوآوری همگانی است. در چالش پژوهشی، راهحل در عین اینکه توانایی عملیاتی شدن دارد ولی نیازی به ارائه عملی آن نیست. شما میتوانید با چالش پژوهشی یک محصول آماده‌ی ارائه به بازار را درخواست کنید اما بهتر است برای این امر از چالش محصول اولیه کمک بگیرید که آن پروسه برای شما هزینه بالاتری خواهد داشت. ارزش واقعی چالش پژوهشی در این است که به فرآیند توسعه محصول، خدمت یا سیستم در شرکت شما شتاب بخشیده، فرآیند تحقیق و توسعه داخلی شرکت شما را با ورودی‌هایی از آنسوی مرزهای شرکت تقویت کند و نیازهای فنی یا حتی غیرفنی شرکت شما را در مقاطع بحرانی رفع کند. راه‌حل پژوهشگر می‌بایستی شامل توضیحات دقیق، مشخصات، سوابق طرح و اطلاعات مورد نیاز ضروری برای عملیاتی ساختن راه‌حل باشد. درصورتیکه راه‌حل، تمام معیارهای چالش را تأمین کرده و در میان سایر راه‌حل‌های دارای بهترین شرایط باشد، برنده جایزه چالش خواهد شد. بسته به نیازمندی‌های چالش، پژوهشگران ملزم به انتقال حقوق معنوی راه حل‌ها یا اعطای حق استفاده غیرانحصاری به کارفرمایان هستند.

ارزش واقعی چالش پژوهشی در این است که به فرآیند توسعه محصول، خدمت یا سیستم در شرکت شما شتاب ببخشد، فرآیند تحقیق و توسعه داخلی شرکت شما را با ورودی‌هایی از آنسوی مرزهای شرکت تقویت کند و نیازهای فنی یا حتی غیرفنی شرکت شما را در مقاطع بحرانی رفع کند. راهکار‌های ارائه شده، به دقت داوری و اعتبار سنجی می گردند و درصورتیکه راه‌حلی، تمام خواسته‌های چالش را تأمین کرده و در میان سایر راه‌حل‌ها دارای بهترین شرایط باشد، برنده جایزه چالش خواهد شد.

چالش خود را با ما در میان بگذارید

چالش پژوهشی جزء کاربردیترین روش‌ها در پلتفرم نوآوری همگانی است. اگر شما به دنبال بهینه سازی محصول خود (برای مثال کاهش مصرف انرژی) می‌باشید، در فرایند تحقیق و توسعه نیاز به داده‌های پژوهش جانبی دارید (مانند نمودار‌های تاثیر پارامتر‌های مختلف در یک پدیده فیزیکی) یا به دنبال راه‌حل تئوری جدیدی برای حل یک مشکل می‌باشید می‌توانید به سرعت و با کم‌ترین هزینه، با خدمت چالش پژوهشی نیاز خود را برطرف سازید.

در برخی از موارد، هدف از چالش، ساخت یک محصول کامل با قابلیت تجاری‌شدن می‌باشد. در چالش ساخت محصول، پژوهشگران برای شرکت در چالش، ملزم به ساخت نمونه اولیه غیرتجاری هستند تا صحت عملکرد راه‌حل خود را بهوسیله آن به اثبات برسانند. آنها باید نشان دهند که نمونه‌ی آزمایشگاهی در چهارچوب نیازها و تحت شرایط محیطی از پیش تعیین شده‌ای عمل خواهد کرد. به پژوهشگران وقت بیشتری برای به دست آوردن داده‌های مورد نیاز برای دفاع از خود و آماده کردن محصول اولیه داده می شود. معمولاً چالش‌های ساخت محصول، به صورت چند مرحلهای انجام می‌گیرند. به این صورت که مراحل اولیه چالش در قالب توصیف نظری برگزار می‌شوند. پژوهشگران بهصورت تئوری راهحلها خود را ارائه داده و تعدادی از این راهحلها توسط کارفرمایان انتخاب می‌شوند. با توجه با شرایط چالش، ممکن است در این مرحله جوایزی نیز به پژوهشگران چالش اهدا گردد. در مراحل بعدی فقط پژوهشگران منتخب برای ادامه رقابت ملزم به ساخت نمونههای اولیه و آزمایشگاهی محصول میباشند. برنده شدن در این چالش‌ها به خاطر اینکه تعهد کاری بسیار بیشتری می‌طلبد، دارای جوایز ارزندهتری نیز می‌باشد. بسته به شرایط هر چالش، در پایان پژوهشگران ملزم به انتقال حقوق مالکیت معنوی یا ارائه امتیاز غیرانحصاری راه‌حل خود به نهادهای درخواست‌دهنده خواهند بود. پاداش این نوع چالش‌ها می‌تواند به صورت نقدی، شراکت در سود حاصل‌شده یا تضمین خرید تعداد معینی از محصول با قیمت مشخص باشد.

مشخصات محصول درخواستی باید با جزئیات کامل توضیح داده شود و اگر نمونه مشابه آن موجود باشد، کار فرما باید از مسائل حقوق مالکیت معنوی آن آگاهی کامل داشته باشد.

در صورتی که کارفرما (طراح چالش) به دنبال روشی نوآورانه برای عملیاتی شدن چالش تحت شرایطی خاص باشد، بایستی خواسته‌ها و محدودیت‌های موجود را در قالب اطلاعات اولیه منتشر کند. همچنین کارفرما می‌تواند توضیحاتی را در خصوص روش‌های اعتبار سنجی ارائه دهد.