موافقتنامۀ حاضر میان نکست سالور به عنوان برگزارکنندۀ «چالش‌های فناوری و نوآوری همگانی» از یک سو و شرکت‌کنندگان در «چالش‌های فناوری و نوآوری» از سوی دیگر منعقد و امضای الکترونیکی می‌شود و مفاد آن مستنداً به مادۀ ۱۰ قانون مدنی و مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک برای طرفین و قائم‌مقام قانونی ایشان الزام‌آور است.


تعاریف:


چالش :‌ چالش‌های فناوری و نوآوری که از این پس به اختصار «چالش» نامیده می‌شود.
کار فرما /طراح چالش: تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی که مشکلات صنعتی و اقتصادی خود را در غالب چالش همگانی اعلام کرده و در قبال دریافت را‌ه‌حل‌ها پرداخت جوایز نقدی را ضمانت می‌کنند. 
شرکت‌کننده/پژوهشگر:  تمامی افرادی که برای حل هریک از چالش‌ها اقدام به ارسال راه‌حل می‌کنند.
امتیاز استفاده (حق مالکیت معنوی): حق استفاده از راه‌حل‌ها و طرح‌های ارائه شده است که به پژوهشگران در ازای واگذاری آن‌ها، جوایز تعریف شده در چالش‌ها تعلق می‌گیرد. امتیاز طرح‌ها می‌تواند در قالب واگذاری مالکیت معنوی، اعطای حق اختراع، حق انحصاری استفاده از فناوری و یا امتیاز غیرانحصاری استفاده از آن باشد که در مورد هر چالش، بنا به خواسته‌ی طراح آن، متفاوت است.  


بخش اول: ایجاد حساب کاربری و پذیرش مقررات چالش


1.     شرکت در چالش و استفاده از سامانه و اجزای آن مستلزم ایجاد یک حساب کاربری همراه با گذرواژۀ اختصاصی است.
2.    ایجاد حساب کاربری در سامانۀ ایران سالور مشروط به تأیید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر است. ایجاد حساب کاربری  تأیید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر به معنای مطالعه و پذیرش کامل این مقررات و حاکمیت مفاد آن بر روابط طرفین خواهد بود.
3.    شرکت‌کنندگان علاوه بر مقررات حاضر، ملزم به رعایت کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
4.    حساب کاربری ایجاد شده، بر مبنای ورود اطلاعات صحیح و واقعی اعتبار دارد و در صورت عدم صحت اطلاعات، مسئولیت هرگونه مشکل مخصوصا در زمان پرداخت جوایز، بر عهده‌ی دارنده‌ی آن است و ایران سالور حق دارد تا فعالیت شما را در وبسایت محدود، تعلیق یا لغو کند.

بخش دوم: شرایط شرکت در چالش


5.    شرکت کنندگان باید مالک قانونی کلیه اطلاعات و طرح‌هایی باشند که در اختیار چالش قرار می‌دهند، یا مجوز لازم برای ارائه‌ی آن اطلاعات را داشته باشند. در غیر این‌صورت، در برابر چالش، مراجع قانونی و ذی‌صلاح و اشخاص ذی‌نفع مسئول هستند.
6.    شرکت کننده باید اذعان داشته باشد که هیچ یک از اطلاعات ارائه شده، ناقض یا نافی حقوق مادی یا معنوی شخصی ثالث یا مقررات کشور و اصول اخلاقی نبوده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده را بر عهده می‌گیرد.

بخش سوم: حفظ محرمانگی و حقوق مالکیت مادی و معنوی


5.    ایران سالور  متعهد به منع افشا و انتشار و حفاظت از کلیۀ اطلاعات محرمانۀ دریافتی از شرکت‌کنندگان است و تعهد می‌کند کلیۀ استانداردها و فرایندهای حرفه‌ای حفاظت و نگهداری از اطلاعات محرمانۀ شرکت‌کنندگان را در تمامی مراحل اجرای برنامه رعایت کرده و از بسترهای فنی و اداری مؤثر، امن و شفافی در هنگام ثبت، نگهداری، انتقال و معدوم‌سازی اطلاعات محرمانه استفاده نماید.
8.    شرکت کننده با شرکت در چالش‌ها ضمانت می‌کند که در زمان مقرر، در مقابل پرداخت جایزه‌ای از پیش تعیین شده طی یک مرحله، امتیاز طرح خود را تحت شرایط مقتضی، به کار فرمایان انتقال دهد.
توضیحات: کیفیت کلمه «امتیاز» اشاره شده در این ماده، بنا به خواسته‌های طراح چالش متغیر است و در توضیحات هر چالش ذکر خواهد شد.
9.    شرکت‌کنندگان در طول مدت شروع به کار بر روی چالش تا زمان پایان چالش، باید به نکات زیر پایبند باشند:
•    هیچ‌گونه حقوقی از طرح خود را به سایر افراد واگذار نکنند.
•    هیچ گونه اطلاعاتی از طرح خود را در صورتی که با مالکیت معنوی طرح، در تناقض باشد به اشخاص دیگر فاش نکنند.
•    در صورت در خواست کارفرمایان ، پژوهشگران نمی توانند از اطلاعاتی صنعتی و اقتصادی که در فرایند چالش برای استفاده پژوهشگران در اختیار آن ها قرار می گیرند در موارد دیگر استفاده و یا آنها را در اختیار دیگران قرار دهند. پژوهشگران متعهد به منع افشا و انتشار و حفاظت از کلیۀ اطلاعات محرمانۀ دریافتی از کارفرمایان می باشند.
10.    قوانین و مقررات ایران سالور در صورت تغییر، به محض اطلاع‌رسانی از طریق سایت، لازم الاجراست و استفاده از سایت و شرکت در چالش‌ها به معنای پذیرش قوانین جدید می‌باشد. لازم به ذکر است، قوانین جدید روند کار شرکت‌کنندگان قبل از این تغییرات را مختل نمی‌کند و حقوق آنها براساس قوانین پیشین محفوظ است.
11.    در صورتی که شرکت‌کنندگان یا طراحان چالش، هر یک از مفاد توافق‌نامه را نقض کنند، ایران سالور می‌تواند عضویت یا شرکت شخص مذبور را محدود، تعلیق یا لغو کرده یا اقدام به فسخ قرارداد کند. در این صورت هیچ مبلغ پرداخت‌شده‌ای برگشت داده نخواهد شد. 


بخش چهارم: پرداخت پاداش و هزینه های چالش


12.    با توجه به شرایط قرارداد چالش بین ایران سالور و کارفرمایان ، ایران سالور می‌تواند در برخی چالش‌ها هزینه‌ای را بابت آماده‌سازی شرایط مسابقه از قبیل تدارکات، پشتیبانی، داوری و سایر موارد دریافت کند.
13.    ایران سالور به صورت یکجانبه هیچ پرداخت جایزه‌ای را تضمین نمی‌کند ولی کارفرمیان طی قراردادی با ایران سالور ، پرداخت جایزه به پژوهشگران برنده را ضمانت کرده اند و در صورت تخطی کارفرمایان از مفاد قرارداد چالش ، ایران سالور بعد از هماهنگی با پژوهشگران ذینفع ، از طرف آن‌ها اقامه دعوی حقوقی خواهد کرد.
14.    در برخی از چالش‌ها  فقط تامین خواسته‌ها و شروط چالش به تنهایی ضامن برنده‌شدن راه‌حل مورد نظر نیست و تصمیم نهایی بر عهده‌ی کارفرمایان است. البته در این نوع موارد این ماده باید صراحتا در قوانین خاص چالش ذکر شود.
تبصره: چالش طوفان ایده از این قاعده مستثناست و در این چالش، حتما به حداقل یک شرکت‌کننده، جایزه اهدا خواهد شد.
15.    هرگونه حق عضویت پرداخت شده توسط پژوهشگران غیر قابل بازگشت است و مبالغ پرداختی توسط طراحان چالش، فقط تا 20 روز پس از انتشار عمومی چالش، قابل بازگشت خواهد بود.


بخش پنجم: سایر قوانین


16.    فرض بر این است که تمامی ایده‌ها، طرح‌های مفهومی و سایر اطلاعات فنی و تجاری در سامانه‌ی ایران سالور، در مالکیت معنوی شرکت‌کننده ‌ایست که آن را زودتر در سامانه ثبت کرده باشد. البته مادامی که خلاف آن به نحو قانونی اثبات نشده باشد.
17.    پس از برگزاری چالش، در صورت برنده نشدن طرح هریک از شرکت‌کنندگان، ایران سالور هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه سوءاستفاده از طرح‌های ارائه‌شده نمی‌پذیرد (برای پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، شرکت‌کنندگان می‌توانند به بخش «نحوه‌ی ارائه پروپوزال» مراجعه کنند و در صورت راهیابی به مراحل نهایی چالش، نسبت به ثبت طرح خود اقدام کنند، همچنین مواد 18-19 این موافقت نامه نیز برای حمایت از پژوهشگران در نظر گرفته شده است).
18.    به درخواست شرکت‌کننده یا مراجع ذی‌صلاح قانونی و با هدف تسهیل احقاق حقوق صاحبان اطلاعات، «گواهی تقدم ثبت داده» با ذکر تفصیلی ایده‌ها، خلاقیت‌ها، طرح‌های مفهومی و اطلاعات فنی و تجاری ثبت شده توسط شرکت‌کننده و با قید دقیق تاریخ ثبت در سامانه صادر می‌شود.
19.    بدیهی است صدور «گواهی تقدم ثبت داده» به خودی خود به معنای تأیید کارایی و ابتکاری‌بودن اطلاعات یا تأیید مالکیت شرکت‌کننده نبوده و صرفاً می‌تواند در کنار سایر ادلۀ قانونی برای اثبات در اختیار داشتن اطلاعات توسط شرکت‌کننده در تاریخ معین مورد استناد واقع شود. همچنین، صدور این گواهی مانع از آن نمی‌شود که اشخاص ذی‌نفع و مراجع ذی‌صلاح اثبات کنند که این اطلاعات به هر دلیل قانونی، غیرقابل حمایت است یا مالکیت یا حق تقدم شرکت‌کننده را با ادلۀ معتبر مورد تردید قرار دهند.