طوفان ایده چالش پژوهشی چالش محصول ثبت چالش

چالش ساخت محصول

در برخی از موارد، هدف از چالش، به دست آوردن یک محصول کامل با قابلیت تجاری‌شدن می‌باشد. در چالش ساخت محصول، پژوهشگران برای شرکت در چالش، ملزم به ساخت نمونه اولیه غیرتجاری هستند تا صحت عملکرد راه‌حل خود را به‌وسیله آن به اثبات برسانند. آن‌ها باید نشان دهند که نمونه‌ی آزمایشگاهی در چهارچوب نیازها و تحت شرایط محیطی از پیش تعیین شده‌ای عمل خواهد کرد. به پژوهشگران وقت بیشتری برای به دست آوردن داده‌های مورد نیاز برای دفاع از خود و آماده کردن محصول اولیه داده می شود. معمولاً چالش‌های ساخت محصول، به‌ صورت چند مرحله‌ای انجام می‌گیرند. به ‌این‌ صورت که مراحل اولیه چالش در قالب توصیف نظری برگزار می‌شوند. پژوهشگران به‌صورت تئوری راه‌حل‌ها خود را ارائه داده و تعدادی از این راه‌حل‌ها توسط کارفرمایان انتخاب می‌شوند. با توجه با شرایط چالش، ممکن است در این مرحله جوایزی نیز به پژوهشگران چالش اهدا گردد. در مراحل بعدی فقط پژوهشگران منتخب برای ادامه رقابت ملزم به ساخت نمونه‌های اولیه و آزمایشگاهی محصول می‌باشند. برنده شدن در این چالش‌ها به خاطر اینکه تعهد کاری بسیار بیشتری می‌طلبد، دارای جوایز ارزنده‌تری نیز می‌باشد. بسته به شرایط هر چالش، در پایان پژوهشگران ملزم به انتقال حقوق مالکیت معنوی یا ارائه امتیاز غیرانحصاری راه‌حل خود به نهادهای درخواست‌دهنده خواهند بود. پاداش این نوع چالش‌ها می‌تواند به صورت نقدی، شراکت در سود حاصل‌شده یا تضمین خرید تعداد معینی از محصول با قیمت مشخص باشد.

مشخصات محصول درخواستی باید با جزیئات کامل توضیح داده شود و اگر نمونه مشابه آن موجود باشد، کار فرما باید از مسائل حقوق مالکیت معنوی آن آگاهی کامل داشته باشد.

محصول مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید